Obvezni predmeti P S KV KU DOŠ IDŠ ECTS
Sodobne teorije zdravstvene nege in njihova aplikacija v psihiatrično zdravstveno nego   30   10    180      20   8
Na dokazih podprto delo v psihiatrični zdravstveni negi   30   15          45   3
Procesna metodologija dela in kakovost   30   10   10        40   3
Psihopatologija in zdravljenje duševnih motenj   50   30      45      55   6
Osnove psihoterapevtskega dela v psihiatrični zdravstveni negi   30   10   20     30   30   4
Javno zdravje in krepitev duševnega zdravja   30   15         45   3
Učinkovito sporazumevanje in veščine v mednosebnih odnosih   15   15   15       45   3
Zaključno delo     30        270 10
               
Izbirni predmeti (študent izbere dva izbirna predmeta) P S KV KU DOŠ IDŠ ECTS
Zdravstvena nega s področja gerontopsihiatrije   25   15   215     45  10
Zdravstvena obravnava s področja odvisnosti   25   15   215     45  10
Zdravstvena obravnava s področja skupnostne psihiatrične obravnave   25   15   215     45  10
Področje skrbi za druge ogrožene in ranljive skupine pacientov z duševno motnjo   25   15   215     45  10
               
SKUPAJ  265 165   45 655   30 640  60
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, DOŠ - druge oblike študija, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem