Naslov predmeta:

Na dokazih podprta praksa in med poklicno sodelovanje v zdravstvu 

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
prof. dr. Walter Sermeus
izr. prof. dr. Alvisa Palese

Izvajalec predmeta:

  • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
  • prof. dr. Walter Sermeus
  • izr. prof. dr. Alvisa Palese

    Sodelujoči: Vsi nosilci in izvajalci obveznih in izbirnih predmetov študijskega programa, ki predstavijo primere iz svojega raziskovalnega dela in njihov pomen za prakso.

Kontaktne ure predavanj:

 

Kontaktne ure seminar:

75

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

175

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

  • projicira znanje iz raziskovanja na svoje delovno okolje in premisli, katera temeljna znanja podpirajo delujočo prakso.
  • bo razvil veščine postavljanja vprašanj v raziskovanju in bo razvil racionalen odnos v svojem kliničnem okolju na področju raziskovanja in bo razumel pomen povezanosti temeljnega in aplikativnega raziskovanja.
  • bo razumel pomen na dokazih podprtega dela za razvoj zdravstva in zdravstvenega sistema in za razvoj posameznih delujočih strok v zdravstvu. 
  • bo ob tem spoznaval etične, politične, menedžerske in metodološke dejavniki, ki so okrog njega. 
  • bo razvil svoje lastno razumevanje kako se dokazi generirajo, obnavljajo, ocenijo in aplicirajo v prakso.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

  • Melnyk,B.M. & Fineout-Overholt,E., 2011. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice. Philadelphia [etc.]: Lippincott Williams & Wilkins. 
  • Stevens, A., et al., 2001. The advanced handbook of methods in evidence based healthcare. SAGE Publications Ltd.
  • Wan, T.T.H., 2001.  Evidence-based health care management: multivariate modeling approaches. Boston; Dordrecht; London: Kluwer Academic Publishers. 
  • Poe, S. & White, K.M., eds., 2010. John Hopkins nursing evidence-based practice  implementation and translation. Nursing evidence-based practice. Indianapolis, IN: Sigma Theta Tau International. 
  • Dearholt, J. & Dearholt, S.L., eds., 2012. Johns Hopkins Nursing Evidence Based Practice Model and Guidelines. 2nd ed.  B.k.: B.z.
  • Aktualni članki in gradiva po navodilu VSU

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri predmetu »Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija: kvantitativne, kvalitativne in mešane metode« (predpisana prisotnost na predavanjih in seminarjih, opravljene sprotne naloge, kolokviji).  

Metode ocenjevanja:

  • raziskovalni načrt - 50%
  • pisni  izpit - 50%

Metode poučevanja in učenja:

Seminar, skupinsko delo, predstavitev pred skupino, argumentacija raziskovalne ideje in raziskovalnega načrta.