Nemški jezik
 
Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: mag. Marjeta Ekar, višja predavateljica
Letnik: 3. letnik
 
Nemški jezik
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: mag. Marjeta Ekar, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • mag. Marjeta Ekar, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent se nauči razumeti in komunicirati na podlagi temeljnega besedišča stroke:
 • pogovor
 • telefoniranje
 • pisno komuniciranje
 • posredovanje informacij.
Obvezna literatura:
 • Firnhaber Sensen, U. & Schmidt, G., 2006. Deutsch im Krankenhaus: Lehr- und Arbeitsbuch. Berlin: Langenscheidt.
 • Reimann, M., 2005. Grundstufengrammatik für Deutch als Fremdsprache. S.l.: Hueber Verlag.
Priporočljiva literatura:
 • Conlin, C., 2006. Unternehmen Deutsch – Aufbaukurs. Stuttgart: Klett Verlag.
 • Keller, A., Roy, C. & Schlüter, M., 1999. Telefonieren im Beruf: Lehrbuch. S.l.: Hueber Verlag.
 • Sachs, R., 2001. Deutsche Handelskorrespondenz. Der Briefwechsel in Export und Import. Ismaning: Hueber Verlag.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni in ustni izpit (100% ocene)