Anatomija, patologija, fiziologija
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja: 75
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 10
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: Izidor Kern, višji predavatelj
Letnik: 1. letnik
 
Anatomija


Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: mag. Miran Rems, višji predavatelj
Izvajalci predmeta:
 • mag. Miran Rems, višji predavatelj
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • seznanitev o zgradbi normalnega človekovega telesa
 • pripraviti na dosledno uporabo strokovne latinske terminologije
 • pridobi zanje iz anatomije in osnovne pojme histologije
 • temeljna je anatomija odraslega človeka, manj po posameznih različnih starostnih obdobjih
 • seznanitev s posameznimi variacijami in anomalijami
Obvezna literatura:
 • Dahmane, R., 2005. Ilustrirana anatomija. Ljubljana: Tehnična založba Slovenije.
Priporočljiva literatura:

Priporočena literatura / Recommended references:

 • Kališnik, M., 2003. Oris histologije z embriologijo. 4. Izd.  Ljubljana: Medicinska fakulteta.
 • Štiblar Martinčič, D., Cor, A., Cvetko, E. & Marš, T., 2007. Anatomija, histologija in fiziologija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni in ustni izpit (100% ocene)