Seznam mentorjev za magistrska dela
Seznam mentorjev in naslovi magistrskih del so objavljeni v ŠIS-u (Gradiva/Druga/Navodila).


Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela
Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo Anglele Boškin je objavljen v ŠIS-u (Gradiva/Druga/Navodila).

Navodila za izdelavo dispozicije magistrskega dela so objavljena v ŠIS-u (Gradiva/Druga/Navodila).


Navodila o vsebini in obliki magistrskega dela ter potrdil o izobraževanju na FZAB
Navodila za izdelavo magistrskega dela (navodilo je objavljeno v ŠIS-u).