Delovanje diplomanta bo medsektorsko, potrebe po diplomantih so široke in raznolike: 
  • sistem zdravstvenega varstva (primarna, sekundarna in terciarna raven);
  • rehabilitacija;
  • sistem socialnega varstva;
  • delovne organizacije v zasebnem in javnem sektorju;
  • ministrstva, inštituti, direktorati;
  • vrtci, osnovne šole, visoko šolstvo; 
  • zdraviliški turizem; 
  • na področju kozmetike in wellness-a;
  • storitev na področju zdravega življenjskega sloga;
  • samostojna svetovanja in promocija zdravja.