Program mobilnosti Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Cilji programa Erasmus+ so spodbujati mednarodno mobilnost posameznikov in povečati obseg različnega sodelovanja med organizacijami, dvig kakovosti terciarnega izobraževanja v Evropi, izboljšati spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobiti izobraževanje, usposabljanje in mladinsko delo v EU. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot pet milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini. Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (študentov, pedagoškega kadra in drugih v visokošolskem sektorju) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

Več o Erasmus+ programu 2014-2020 si lahko preberete tukaj.

FZAB se vsako študijsko leto prijavlja na decentralizirane akcije v okviru Erasmus+ projektov mobilnosti v visokem šolstvu, ključni ukrep 1 (KA1):

•    individualna mobilnost študentov z namenom opravljanja prakse,
•    mobilnost učnega osebja z namenom poučevanja,
•    mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja.

FZAB pa se prijavlja tudi na druge Erasmus decentralizirane akcije, kot je na primer akcija KA2.

 

      

Manca Stare in Duško Makarić (University of the West of Scotland, april 2015) - prva izmenjava študentov FZJ /FZAB  v programu Erasmus+