Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2016

BOLE, Urban, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki tveganja za padce pacientov v bolnišničnem okolju na področju duševnega zdravja = Risk factors for falls of patient in mental health. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 91-97 [COBISS.SI-ID 1024161838].

LAVTIŽAR, Jana, SIVEC, Gordana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Doslednost razkuževanja rok po metodi 5. trenutkov za higieno rok v Splošni bolnišnici Jesenice = Compliance on hand hygiene (five steps of who) in Jesenice General Hospital. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 112-120 [COBISS.SI-ID 1024162350].

ISTENIČ, Ana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravljenje raka materničnega vratu z brahiradioterapijo : doživljanje žensk = Brachyradiotherapy for cervical cancer : women's experience. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 168-175 [COBISS.SI-ID
1024163118].

DEMŠAR, Andreja, LALJEK, Darko, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki, ki so povezani s stresom pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih v Pediatrični kliniki Ljubljana = Factors associated with stress among nurses and medical technicians at University Children's Hospital. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 199-207 [COBISS.SI-ID
1024163630].

HROVAT, Nina, TOMAŽEVIČ, Simona, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vprašanje stigme o duševni bolezni med srednješolci dveh srednjih šol v gorenjski regiji = The question about stigma of mental illness among high school students in two high schools in the Gorenjska region. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 232-239 [COBISS.SI-ID
1024163886].

ČAUŠEVIĆ, Majda, SKELA-SAVIČ, Brigita. Uporaba nefarmakoloških metod za lajšanje bolečine pri bolnikih obolelih z rakom = Use of non-pharmacological methods for pain relief in cancer patients. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 261-267 [COBISS.SI-ID
1024164142].

MURATOVIĆ, Adelaida, AVŠIČ, Anja, RADIĆ, Snežana, STENOVEC, Anja, KRANJC, Jerca, NOVAK, Ines, PIVAČ, Sanela, PESJAK, Katja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov Fakultete za zdravstvo Jesenice = Professional values through the eyes of the students of the Faculty of Health Care Jesenice. V: Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved / [urednika Danica Železnik, Uroš Železnik]. - Slovenj Gradec : Visoka šola za zdravstvene vede, 2016. - ISBN 978-961-93711-4-5 [COBISS.SI-ID 1024169518].

Leto 2015

SKUHALA, Robert
, SKELA-SAVIČ, Brigita. Praktično znanje gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED = Firemen's practical knowledge about basic life support with the use of automatic external defibrilator. V: VAJD, Rajko (ur.), GRIČAR, Marko (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2015 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2015] : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2015, str. 42-45, i. [COBISS.SI-ID
83272961]

PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Mnenje medicinskih sester o njihovi obremenjenosti na delovnem mestu. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 105-112. [COBISS.SI-ID 83044609]

ANDERLE, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita, KERSNIK, Janko. Promocija zdravja na delu in gibalna aktivnost medicinskih sester v osnovnem zdravstvu. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 113-118. [COBISS.SI-ID 83044865]

MIMIČ, Alenka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo svojcev s paliativno obravnavo družinskega člana na paliativni enoti Klinike Golnik. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 227-233. [COBISS.SI-ID 83046401]

CVETEŽAR, Irena Špela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen izobraževanja zaposlenih v patronažni dejavnosti pri obravnavanju žensk, žrtev nasilja v družini : pilotna raziskava. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 251-256. [COBISS.SI-ID 83046657]

SKUHALA, Robert, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen izobraževanja gasilcev o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 257-264. [COBISS.SI-ID 83046913]

NOVAK, Anja, ZALOŽNIK, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo diplomiranih medicinskih sester s kliničnim mentorstvom v Splošni bolnišnici Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 265-273. [COBISS.SI-ID 83047169]

MALI, Brigita, MOČNIK, Lara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pogled medicinskih sester na napake pri deljenju zdravil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 274-280. [COBISS.SI-ID 83047425]

ŠTALC, Barbara, SKELA-SAVIČ, Brigita. Znanje in poznavanje uporabe avtoinjektorja adrenalina pri pacientih po anafilaktični reakciji zaradi pika žuželke. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 353-359. [COBISS.SI-ID 83048961]

ŠPENDL, Joland Barbara, RAŠIĆ, Jure, SKELA-SAVIČ, Brigita, BREGAR, Branko. Odnos med odvisnostjo od alkohola in odvisnostjo od prepovedanih drog in primernost za napovedovanje uspešnosti zdravljenja. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 360-369. [COBISS.SI-ID 83049473]

POGAČNIK, Manca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje pacientov z vodenjem akutne pooperativne bolečine na ortopedskem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 370-377. [COBISS.SI-ID 83049985]

TRAKO, Kemila, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos, znanje in ovire pri uporabi na dokazih podprte zdravstvene nege pri diplomiranih medicinskih sestrah v Splošni bolnišnici Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 378-388. [COBISS.SI-ID 83050241]

FAJFAR, Jana, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje vloge referenčnih ambulant družinske medicine pri vključevanju v preventivne programe kroničnih nenalezljivih bolezni. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 389-397. [COBISS.SI-ID 83050753]

STROJAN, Nataša, ZURC, Joca, KADIVEC, Saša. Kakovost spanja medicinskih sester. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 11.-12. junij 2015 = Proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 119-126. [COBISS.SI-ID 83045121]

MOČNIK, Lara, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Dejavniki odločitve pacienta za operacijo sive mrene. V: 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015, str. 491-502. [COBISS.SI-ID 82628865]

SLAPAR, Tina
, KADIVEC, Saša. Poučenost osnovnošolcev o vplivu kajenja na nastanek bolezni. V: 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015, str. 347-354. [COBISS.SI-ID 82628609]

ŠIVIC, Irena
, SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela. Vloga kliničnega mentorja pri delu s študenti zdravstvene nege v kliničnem okolju. V: 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015, str. 389-397. [COBISS.SI-ID 82628353]

SELMAN, Ademdina
, ZURC, Joca. Vključevanje medicinske sestre v osveščanje in preventivo pred spolnimi zlorabami otrok. V: 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015, str. 289-299. [COBISS.SI-ID 82628097]


Leto 2014

 
JERŠIN GRILC, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Etične in moralne dileme v zdravstveni negi hudo bolnih in umirajočih. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 166-174, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792193]
 
KMET, Blanka, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga in pristojnosti zastopnika pacientovih pravic. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 182-190, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792449]
 
LIKA, Alisa, SKELA-SAVIČ, Brigita, BAHUN, Mateja. Zdravstvena vzgoja pacientov s hipertenzijo na primarni ravni. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 243-250, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792705]
 
PLEŠEJ, Lidija, ROMIH, Karmen, NAKA, Sandra. Vloga medicinske sestre v procesu umiranja s poudarkom na duhovni oskrbi umirajočega. V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 317-325, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78792961]
 
ČAMPA, Lidija, Erika Povšnar. Patronažna zdravstvena nega otročnice z vidika poporodne otožnosti in depresije V: 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014, str. 93-100, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78791681]
 
ŠKRBINA, Vanja, ZURC, Joca. Gibalna aktivnost pri medicinskih sestrah, ki opravljajo enoizmensko in večizmensko delo. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 126-133. [COBISS.SI-ID 78795265]
 
MEDJEDOVIĆ, Sabina, ROBIDA, Andrej. Dejavniki odločanja za privzem na dokazih podprte prakse vodenja pooperativne bolečine pri medicinskih sestrah. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 156-162. [COBISS.SI-ID 78798081]
 
BAJDA, Nuša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Poznavanje in razumevanje paliativne oskrbe pri zdravi populaciji. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 232-237. [COBISS.SI-ID 78799617]
 
MEDJEDOVIĆ, Sabina, ROBIDA, Andrej. Psihometrična analiza vprašalnika o dejavnikih odločanja medicinskih sester za privzem z dokazi podprte prakse vodenja pooperativne bolečine. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 245-252. [COBISS.SI-ID 78800129]
 
LUKEŽIČ, Ana, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Dejavniki študijske uspešnosti študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 270-277. [COBISS.SI-ID 78801153]
 
SMODIŠ, Marta. Mnenja in stališča študentov zdravstvene nege do zunanje podobe in profesionalne identitete medicinskih sester. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 323-330. [COBISS.SI-ID 78801921]
 
STRGAR, Mojca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Negovalne diagnoze - znanje in teoretična izhodišča ter njihova uporabnost v praksi. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 388-397. [COBISS.SI-ID 78802945]
 
BLAŽEVIĆ, Barbara, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Skrb za telesno držo in hrbtenico pri srednješolsko izobraženem kadru v zdravstveni negi glede na vrsto oddelka in starost. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 398-406. [COBISS.SI-ID 78803457]
VOVK, Andreja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zadovoljstvo na delovnem mestu in kakovost zdravstvene in babiške nege na vzorcu medicinskih sester in babic z Ginekološke klinike v Ljubljani. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, [Bled, Slovenija] : zbornik predavanj z recenzijo = 7th international scientific conference Knowledge, values, beliefs and evidence in developing quality health care: the place and the role of nursing, 12th-13th June 2014, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of health care, 2014, str. 407-412. [COBISS.SI-ID 78803713] 
 
Leto 2013

PEPIĆ, Julijana, POVŠNAR, Erika, ZURC, Joca. Zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre v ginekološkem dispanzerju = The work of the nurse in health education in gynecological dispensary. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 283-289. [COBISS.SI-ID 74782721]

PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, HRIBAR, Katja, VIDMAR, Gaj. Ali lahko tudi s pomočjo testa funkcijske neodvisnosti pacienta napovemo njegovo ogroženost za nastanek razjede zaradi pritiska? = Can we predict the patient's risk of developing pressure sores with the functional independence measure test?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 242-250. [COBISS.SI-ID 74781697]

ŽITNIK ŠIRCELJ, Metka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga diplomirane medicinske sestre na odnos in razumevanje bolezni pri novo odkritih bolnikih s KOPB v referenčni ambulanti = Role of a registered nurse at a reference outpatient clinic in the attitude of patients newly diagnosed with COPD towards the disease and their understanding of it. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 309-316. [COBISS.SI-ID 74783489]

ZUPANC, Breda, SKELA-SAVIČ, Brigita. Potrebe po znanju o paliativni oskrbi v domovih za starejše občane in kliničnem oddelku za travmatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana = The needs for knowledge on palliative care in nursing homes and in the Clinical department of traumatology, University medical center Ljubljana. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 251-259. [COBISS.SI-ID 74782209]

TOMAN, Branka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje in pomen duhovnosti in duhovne oskrbe v paliativni zdravstveni negi = Understanding spirituality and spiritual care and their role in palliative care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 228-233. [COBISS.SI-ID 74781185]

GIANINI, Ana, BRATINA, Nataša, SKELA-SAVIČ, Brigita. Ocena poznavanja vodenja sladkorne bolezni ob razširjeni letni kontroli pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 = The assessment of knowledge of diabetes management with expanded annual monitoring in children and adolescents with type 1 diabetes. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 196-205. [COBISS.SI-ID 74780929]

TRČEK, Marija, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izkušnje starostnikov s padci = Older people's experiences of falls. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 176-182. [COBISS.SI-ID 74780673]

KOBAL, Katja, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Prepoznane vloge diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu = Recognised roles of the community nurse in health care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 106-114. [COBISS.SI-ID 74779393]

ČEH, Martin, KLEMENC, Darinka, SKELA-SAVIČ, Brigita. Profesionalna identiteta zaposlenih v reševalni službi ZD Kranj in UKC Ljubljana = Professional identity of employees in emergency medical services at the Kranj Health Centre and the Ljubljana University Medical Centre. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. 58-64. [COBISS.SI-ID 74799617]

SREDANOVIĆ, Alenka, MEŽIK-VEBER, Marija, SKELA-SAVIČ, Brigita. Raziskava o vodenju pooperativne bolečine na primeru kirurškega oddelka = Research on the management of postoperative pain in a department of surgery. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. str. 272-279. [COBISS.SI-ID 74800385]

VUJANOVIČ, Valerija, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstveno vzgojno delo v okulistični ambulanti na primeru zdravljenja sive mrene = Health and educational work at an eye clinic in the event of cataract treatment. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. 353-361. [COBISS.SI-ID 74800897]

KOPUŠAR, Nejc, MEŽIK-VEBER, Marija, STRAUNIK, Miroslava. Pacientovo doživljanje stresa v predoperativnem obdobju = The patient's experience of stress during the preoperative period. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. 150-157. [COBISS.SI-ID 74800129]

STANIČ, Karel, FINK, Andrej. Vpliv tima nujne medicinske pomoči na poklicne aktivnosti članov = The effect of emergency medical services on the professional activity of members. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013, str. str. 288-296. [COBISS.SI-ID 74800641]


Leto 2012

AŽMAN, Monika. Pomanjkanje medicinskih sester na trgu delovne sile: vzroki in posledice = Shortage of the registered nurses on the labor market: causes and consequences. V: Zbornik predavanj z recenzijo / 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe, 7. - 8. junij 2012 = 5th International Scientific Conference Quality Health Care Treatment in the Framework of Education, Research and Multiprofessional Collaboration - Towards the Health of Individuals and the Society, 7th - 8th June 2012, Ljubljana, Slovenia. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego = College of Nursing, 2012. - ISBN 978-961-6888-01-1. - Str. 192-200.[COBISS.SI-ID 70472193]

PETKOVŠEK Gregorin, Romana. Komunikacija kot pomemben del vodenja zaposlenih = Communication as an important part of managing employees. V: Zbornik predavanj z recenzijo / 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe, 7. - 8. junij 2012 = 5th International Scientific Conference Quality Health Care Treatment in the Framework of Education, Research and Multiprofessional Collaboration - Towards the Health of Individuals and the Society, 7th - 8th June 2012, Ljubljana, Slovenia. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego = College of Nursing, 2012. - ISBN 978-961-6888-01-1. - Str. 210-222. [COBISS.SI-ID 70472449]

KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela. Spoprijemanje s stresom in izgorelost medicinskih sester = Coping with stress and burnout among nurses. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 311-318. [COBISS.SI-ID 70473473]

ZURC, Joca, BAHUN, Mateja. Analiza učnih priprav metodike zdravstvene vzgoje pri študentih Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice: izhodišča za nove pristope pri proučevanju zdravstvene vzgoje = Analysis of students' teaching planes for health education in Faculty of Health Care: starting points for new health education teaching strategies. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 339-346. [COBISS.SI-ID 70474497]

VRTAČNIK, Katarina, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Aplikacija teorije Dorothee Orem v procesu zdravstvene oskrbe kroničnega pacienta v referenčni ambulanti = Aplicaton of Orem self-care model in the nursing care of chronic patients in model practices. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.). Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2012, str. 130-138. [COBISS.SI-ID 72654849]

GORJUP POŽENEL, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Prehranska ogroženost starostnikov v domskem varstvu = Nutritional risk in an elderly home. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.). Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2012, str. 122-129. [COBISS.SI-ID 72654593]

ROMIH, Karmen, PREBIL, Andreja, PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vloga kliničnega mentorja pri razvoju etičnih vrednot študenta zdravstvene nege = Role of clinical mentor in the development of student's ethical values in nursing care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 139-145. [COBISS.SI-ID 70471681]

AHAČIČ, Maruša, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Stopnja znanja medicinskih sester o vodenju pacienta na trajnem zdravljenju s kisikom na domu in zadovoljstvo pacientov z izvedeno zdravstveno vzgojo = Health care of patients on long term oxygen therapy and patient satisfaction. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 379-385. [COBISS.SI-ID 70475009]

BOŽIĆ, Josip, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pomen informiranosti pacienta s pooperativno bolečino pri uporabi kontinuirane epiduralne analgezije = The importance of informing a patient with postoperative pain when using continous epidural analgesia. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 386-394. [COBISS.SI-ID 70475265]

MEDVEDŠEK ZAKOJČ, Vesna, SKELA-SAVIČ, Brigita. Kakovost dokumentiranja perifernega venskega kanala = Quality of peripheral iv access documentation. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 419-427. [COBISS.SI-ID 70475777]

MIMIĆ, Alenka, SIMONIČ, Anja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje koncepta "umiranja z dostojanstvom" pri medicinskih sestrah v paliativni oskrbi = "Dying with dignity" - the palliative care nurse's understanding of this concept. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 469-476. [COBISS.SI-ID 70476801]

BLAŽEVIĆ, Barbara, POŽEK, Miha, ĆURGUZ, Maja, ZUPANC, Tilen, MUSTAR, Marko, TAVČAR, Mateja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Znanje študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice o nedovoljenih drogah in odvisnosti od interneta = Knowledge of the student's from Faculty of Health Care about illegal drugs and internet addiction. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, str. 199-205. [COBISS.SI-ID 70160385]

ROMIH, Karmen, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SIVEC, Gordana. Analiza kritičnih mnenj študentov zdravstvene nege na kliničnem usposabljanju na Oddelku za zdravstveno nego Splošne bolnišnice Jesenice = Analyses of critical opinions of students of nursing care in clinical practice on nursing care ward in General Hospital in Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 326-331. [COBISS.SI-ID 70473729]

PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, ROMIH, Karmen. Spodbujanje zdravega življenjskega sloga študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice = Promoting a healthy lifestyle of students at Faculty of Health Care. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 332-338. [COBISS.SI-ID 70474241]

KNAVS, Andreja, ŠKUDNIK, Živa, ŠPENGER, Viktorija, ROZMAN, Tjaša, POGAČNIK, Špela, PIVAČ, Sanela. Uporaba alkohola in tobaka med študenti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice = Alcohol and tobacco use in students of the Faculty of Health Care. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, str. 225-231. [COBISS.SI-ID 70161153]

POŽEK, Miha, TAVČAR, Mateja, LESKOVIC, Ljiljana. Klinično usposabljanje v domu starejših občanov: ocena študentov = Clinical training in nursing homes: student's perspective. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, str. 233-239. [COBISS.SI-ID 70161665]

FILIPOVIČ, Zorica, KOBENTAR, Radojka. Stres zaposlenih v zdravstveni negi ob neželenih dogodkih = Stress of employees in nursing care at adverse events. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, str. 243-251. [COBISS.SI-ID 74801921]

BOLJTAR, Irena, KOBENTAR, Radojka. Biografska metoda dela v zdravstveni negi = Biographical method in nursing care. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, str. 327-335. [COBISS.SI-ID 74802177]

HOJSAK, Nina, RAMŠAK-PAJK, Jožica. Zdravljenje in odnos družbe do neplodnosti z vidika neplodnega para = Treatment and society relationship to the infertility in terms of infertile couple. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012, str. 337-343. [COBISS.SI-ID 70162689]


Leto 2011

PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Komunikacija in empatičen odnos študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice na področju dela s starostniki na klinični praksi = Communication and emphatic attitude of students at the Faculty of Health Care in working with older people in clinical practice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). 4th International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care. Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge : proceedings of lectures with peer review : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 211-219. [COBISS.SI-ID 67212545]

KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela. Pričakovani aktualni problemi v zdravstveni negi pri debelem pacientu = Expected actual nursing problems in obese patient. V: AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Etiologija in patologija debelosti : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 133-141. [COBISS.SI-ID 67965185]

TERBOVC, Alenka, FINK, Andrej. Modeli odločanja v dispečerski službi zdravstva = Medical dispatch service decision model. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved / 3. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 15. 9. 2011. - V Mariboru : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. - ISBN 978-961-6254-47-2.  Str. 364-372. [COBISS.SI-ID 67789825]

BITEŽNIK, Žiga, SKINDER SAVIĆ, Katja. Medpoklicno sodelovanje na primeru zdravstvenega doma = Interprofessional collaboration on example of the health centre. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved / 3. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 15. 9. 2011. - V Mariboru : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. - ISBN 978-961-6254-47-2.  Str. 313-321. [COBISS.SI-ID 67789569]

VRATARIČ, Marija Sabrina, KOBENTAR, Radojka. Živim sam, nisem osamljen = I live alone, I'm not lonely. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved / 3. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 15. 9. 2011. - V Mariboru : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. - ISBN 978-961-6254-47-2. - Str. 229-237. [COBISS.SI-ID 67789313]

PIRNAT, Jožica, SKELA SAVIČ, Brigita. Vpliv interneta na mlade in vzgoja za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu = Impact of internet on adolescencents and health education in primary health care. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved / 3. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 15. 9. 2011. - V Mariboru : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. - ISBN 978-961-6254-47-2. - Str. 212-220. [COBISS.SI-ID 67788033]

TEPINA, Janita, SKELA SAVIČ, Brigita. Pridobljene kompetence v času študija zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice - vidik medicinsko tehničnih posegov = Aquired competences in the time od study nursing care at College of nursing Jesenice - aspect of technical interventions. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved / 3. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 15. 9. 2011. - V Mariboru : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. - ISBN 978-961-6254-47-2. - Str. 205-211. [COBISS.SI-ID 67787521]

TERSEGLAV, Katja, SKELA SAVIČ, Brigita. Poklicna molčečnost in varovanje osebnih podatkov pacienta na področju zdravstvene nege = Professional discretion and protecting patient's data privacy in the field of nursing care. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved / 3. študentska konferenca s področja dravstvenih ved, Maribor, 15. 9. 2011. - V Mariboru : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. - ISBN 978-961-6254-47-2. - Str. 160-168. [COBISS.SI-ID 67787777]

ŠUNTAR ERJAVŠEK, Avrea, SKELA SAVIČ, Brigita. Ocena poteka zdravstvene vzgoje pri pacientih, ki se zdravijo s specifično imunoterapijo zaradi preobčutljivosti na pike kožekrilcev = Assessment of the health education for patients treated with specific immunotherapy because of hypersensitivity to hymenoptera stings. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved / 3. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 15. 9. 2011. - V Mariboru : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011.  ISBN 978-961-6254-47-2. - Str. 115-123. [COBISS.SI-ID 67786497]

HORVAT, Martina. Slogi vodenja - pregled literature = Leadership styles - literature review. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. - Str. 642-651. [COBISS.SI-ID 67222785]

STROJAN, Nataša, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi = Nurses' attitudes towards research in nursing. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). 4th International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care. Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge : proceedings of lectures with peer review : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 611-620. [COBISS.SI-ID 67222017]

KURALT, Nataša, SKELA SAVIČ, Brigita. Pravice otrok v bolnišnici - osnova za dobro sodelovanje med otrokom, starši in medicinsko sestro = Children's rigths in hospitals - the basis for a good relationship between children, parents and nurses. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. - Str. 601-610. [COBISS.SI-ID 67221761]

SMODIŠ, Marta, SKELA SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Odnos medicinskih sester do opravljanja del in nalog, ki sodijo v pristojnost zdravnika = Nurses' attitudes to work and tasks that fall within the comptences of doctors. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. - Str. 582-591. [COBISS.SI-ID 67221505]

ANDERLE, Darja, SKELA SAVIČ, Brigita. Motivacija za vključitev v zdravstvenovzgojne programe preventive srčno-žiljnih obolenj = Motivation for participating in cardiovascular disease prevention programs. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. - Str. 512-518. [COBISS.SI-ID 67221249]

NJENJIĆ, Gordana, SKELA SAVIČ, Brigita. Vloga babic pri konceptu kontinuirane skrbi za nosečnice = Role of midwives in the concept for pregnant. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. - Str. 504-511. [COBISS.SI-ID 67220993]

ŽELEZNJAK, Vladka, ZURC, Joca, SKELA SAVIČ, Brigita. Dostopni časi nujnih intervencij v Nujni medicinski pomoči Kočevje = Response times of emergency interventions in Emergency medical aid Kočevje. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZU