Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin povezuje raziskovalce ter izvaja naslednje naloge:

 • razvijanje in izvajanje znanstveno raziskovalnega dela na šoli v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa,
 • pridobivanje in izvajanje raziskovalnih projektov (temeljni, aplikativni, klinično raziskovanje) doma (ARRSMIZŠ (MVZTMIZKŠ), MZZZZS) in v tujini (EU razpisi),
 • aktivno vključevanje študentov prve in druge stopnje v raziskovalno delo šole,
 • objavljanje rezultatov raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri prenosu rezultatov raziskav v uporabno vrednost,
 • obveščanje javnosti o rezultatih izvedenih raziskav,
 • organiziranje in soorganiziranje mednarodnih in domačih znanstvenih konferenc in šol raziskovanja,
 • izvajanje svetovalnega in drugega strokovnega dela s področja raziskovanja,
 • vzpostavljanje pogojev za razvoj znanstvene revije na področju zdravstvene nege in zdravstva,
 • evalvacija raziskovalnega in razvojnega dela in izdelava poročila o ocenjevanju kakovosti raziskovalcev v skladu s 32. členom Pravilnika o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah raziskovalne dejavnosti.
   

Cilji delovanja Raziskovalnega inštituta želimo:

 • ustvarjanje novega znanja in spoznanj ter prenosa znanja v javno korist,
 • združevanje raziskovalcev in strokovnjakov s področja zdravstva in zdravstvene nege, ki s svojim raziskovalnim delom in z ustvarjanjem najsodobnejšega znanja in metod v vsakodnevno prakso dvigujejo kakovost in strokovnost izvajanja zdravstvenega varstva populacije,
 • razvijanje človeških virov in razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti, s povečanjem vloge znanosti pri vzgoji kadrov.


Raziskovalno delo v zdravstvu in zdravstveni negi je izredno pomembno. Zdravstvena nega mora kot del zdravstvenega sistema delovati na osnovi raziskovalnih rezultatov, zato mora potreba po raziskovanju postati del intelektualne aktivnosti vsake diplomirane medicinske sestre in drugih visokostrokovnih kadrov v zdravstvu. Praksa zdravstvene nege mora biti zasnovana na rezultatih raziskovalnega dela medicinskih sester - raziskovalk. Mednarodni svet medicinskih sester - ICN poudarja, da daje raziskovalno delo višje znanje za ohranjanje zdravja in za dobro počutje vseh ljudi.

Predstojnica Raziskovalnega inštituta za področje zdravstva in zdravstvene nege na Fakulteti za zdravtsvo Angele Boškin je izr. prof. dr. Brigita Skela Savič.