AKREDITACIJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

Študijski program

Veljavnost akreditacije

Zdravstvena nega VS

30. 9. 2020

Zdravstvena nega – mag./2I.

30. 9. 2023

Promocija zdravja – mag.

30. 9. 2022

Okužbe, povezane z zdravstvom

30. 9. 2023

Psihiatrična zdravstvena nega

30. 9. 2023

Doktorski študij Zdravstvene vede

30. 9. 2023

MEDNARODNA AKREDITACIJA

Študijski program

Veljavnost akreditacije

AHPGS - Zdravstvena nega VS

30. 9. 2020

AHPGS – Zdravstvena nega – mag./2I.

30. 9. 2020