Drage bodoče študentke, dragi bodoči študenti!
 

Vabimo vas, da za svoje nadaljnje izobraževanje izberete Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin (FZAB). Če ste odločeni, da želite pridobiti najboljša znanja, kompetence, sposobnosti in izkušnje na področju zdravstvene nege, promocije zdravja, managementa in kakovosti v zdravstvu, je FZAB zagotovo prava izbira.

Smo mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta, v sedmih letih delovanja smo dosegli pogoje in se iz Visoke šole za zdravstveno nego preoblikovali v fakulteto. Naša vizija je dosegati mednarodno primerljivo odličnost pri pedagoškem, raziskovalnem in razvojnem delu.
 
Danes se lahko pohvalimo s pomembnimi rezultati, kot so odlična zaposljivost diplomantov prve stopnje, prepoznana je kakovost znanja diplomantov druge stopnje. Z našimi razvojnimi in raziskovalnimi dosežki pomembno prispevamo k razvoju in umestitvi zdravstvene nege, promocije zdravja, kakovosti in varnosti v zdravstvene politike v državi in smo odlično vpeti v mednarodni prostor. Smo vodilni v utemeljevanju pomena raziskovanja in razvoja ter na dokazih podprtega dela v zdravstvu v Sloveniji, kar strokovni javnosti sporočamo skozi različne dogodke, razvojne projekte, učinkovito raziskovalno in publicistično delo in mednarodno vpetost.
 
Prve študente na programu Zdravstvena nega (VS) smo sprejeli leta 2007, na magistrskem programu Zdravstvena nega (mag./2l.) 2009 in na novo akreditiranem programu Promocija zdravja (mag./2l.) jih pričakujemo v 2016. Danes ima fakulteta več kot 200 diplomantov, diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov, ki v več kot 90 % dobijo prvo zaposlitev v šestih mesecih po diplomi. Zelo smo ponosni na ta rezultat. Na FZAB povprečno na leto diplomira 40 študentov. Naši diplomanti so v kliničnih okoljih prepoznani in cenjeni kot zelo dobro usposobljeni strokovnjaki za delo v poklicu, pripravljeni za učenje, prevzemanje odgovornosti in profesionalni razvoj.

V kliničnih in visokošolskih okoljih deluje že več kot 15 magistrov zdravstvene nege, ki so s svojim raziskovalnim delom pomembno doprinašaju k razvoju zdravstvene nege kot stroke, ki se lahko razvija le na osnovi raziskovanja in na dokazih podprtega dela. Magistrski študenti vseh do sedaj vpisanih generaciji so prepoznani po aktivnem raziskovalnem delu in s svojimi objavami pomembno prispevajo pri dvigu kakovosti znanstvenih člankov in prispevkov na znanstvenih konferencah ter tako oblikujejo podobo magistric in magistrov zdravstvene nege v Sloveniji. 

Velik doprinos k razvoju javnega zdravja v Sloveniji bodo doprinesli magistri promocije zdravje, saj je le ta umeščena kot pomemben dejavnik nacionalne strategije razvoja javnega zdravja v Sloveniji. S tem programom je FZAB stopila na polje širšega delovanja, saj je program namenjen tistim, ki že delujejo ali želijo delovati na promociji zdravja na vseh nivojih zdravstva, drugih javnih zavodih, delovnih organizacijah, vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, lokalnih skupnostih, ministerstvih, neprofitnih organizacijah in še bi lahko naštevali. Prinaša nove dimenzije zavedanja in odgovornosti v dojemanju in ohranjanju zdravja v družbi.
 
FZAB razvija tudi podiplomske specialistične programe, kot so okužbe povezane z zdravstvom, onkološka zdravstvena nega, psihiatrična zdravstvena nega in paliativna oskrba. Prav tako si fakulteta prizadeva za akreditacijo doktorskega študija.
 
Pri nas boste v polni meri doživeli partnerstvo, znanje, razvoj, inovativnost, raziskovanje, kakovost in odgovornost. Spodbujali vas bomo k odličnosti. Ko boste kot naši diplomanti iskali zaposlitev (ali pa bo zaposlitev našla vas), bo namreč pomembno, kaj znate. Z našimi pedagoškimi, izobraževalnimi, raziskovalnimi, mednarodnimi in razvojnimi aktivnostmi premikamo meje v družbi in postavljamo nove standarde v strokovnem okolju, s ciljem varne in kakovostne zdravstvene obravnave. To je okolje, v katerem boste dobili odlične temelje in spodbude za izgradnjo vaših profesionalnih vrednot in poklicne identitete.
 
Fakulteta vam omogoča kakovosten študij na vseh programih, ki jih izvajamo z uveljavljenimi strokovnjaki, visokošolskimi učitelji in raziskovalci in v raznolikih učnih bazah na vseh treh ravneh zdravstvenega sistema. V okviru študija vam omogočamo mednarodno izmenjavo, podporo pri študiju v okviru sistema tutorstva, vključili vas bomo v razvojne in raziskovalne projekte, spodbujali vas bomo, da sodelujete pri razvoju fakultete.
 
Fakulteta svojo odličnost izkazuje tudi z uspešnimi akreditacijami in reakreditacijami na NAKVS-u, prejemom certifikatov kakovosti in odličnosti ter mednarodnimi akreditacijami študijskih programov. 
 
Verjamem, da boste po zaključenem študiju lahko suvereno izbirali svojo poklicno in karierno pot, z zavedanjem, da lahko posežete v sam strokovni vrh. 
 
Z vpisom na FZAB boste postali študentka, študent fakultete, ki je usmerjena v znanje, ustvarjalnost, družbeno odgovornost in iskanje odličnosti v integraciji z domačim in evropskim okoljem. Ponosni boste lahko na svoje znanje in dosežke.
 
Dobrodošli na FZAB.
 
 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja