Mednarodne revije v tiskani obliki na FZAB:
International Journal of Nursing Studies (od 2011 do 2016)
Nurse Education Today (od 2011 do 2016)
Journal of Nursing Administration (JONA) (od 2011 do 2013)
Nursing Science Quarterly (od 2011 do 2013)
Health Care Management Review (od 2014 do 2016)
Nursing Research (od 2014 do 2016)
Health Promotion International (od 2014 do 2016)
Worldviews on Evidence - based Nursing (od 2014 do 2016)
Journal of Nursing Care Quality (od 2014 do 2016)

Mednarodne revije, prosto dostopne on line:
Obzornik zdravstvene nege
Zdravstveno varstvo
Zdravniški vestnik
Onkologija

Druge revije in glasila v tiskani obliki na FZAB:
Kakovostna starost
Journal of Nursing Scholarship
Nursing Standard
Acta medico - biotechnica
Andragoška spoznanja
ISIS
Utrip