02/02/2017

Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog

 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin vabi k sodelovanju in aktivni udeležbi na

9. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved:

»Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in  razvoja novih poklicnih vlog«

Bled, 19. maj 2017, Hotel Astoria Bled

 

Spoštovani dekani/je, študenti/ke in visokošolski/e učitelji/ce,

Letošnja študentska konferenca se bo ponovno odvijala v organizaciji naše fakultete. Ponosni smo, da se konferenca ohranja in razvija v kakovostno medpoklicno povezovanje študentov in visokošolskih učiteljev zdravstvenih ved. 

Za nas je dogodek posebno pomemben, saj v študijskem letu 2016/2017 praznujemo 10 let delovanja fakultete, ki se je pred kratkim preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. Angela Boškin je izjemno pomembna osebnost za razvoj zdravstvene nege in zdravstva v Sloveniji, saj je skozi poklicno delo močno prispevala k prepoznavnosti in profesionalizaciji zdravstvene nege v Sloveniji. Bila je pionirka v prepoznavanju javno-zdravstvenih problemov in uvajanju metod za osveščanje in krepitev zdravja ranljivih skupin. Svojo poklicno pot je kot prva šolana medicinska sestra pričela leta 1919 na Jesenicah. 

Tako z veliko odgovornostjo nadaljujemo z izvajanjem tako pomembnega dogodka, namenjenega študentom, ki ga želimo usmeriti v dve področji:

1. že tradicionalni predstavitvi najbolj kakovostnih raziskovalnih in razvojnih del, ki so rezultat seminarskih, projektnih, diplomskih in magistrskih del s posameznih fakultet in visokih šol;

2. okrogli mizi diplomantov zdravstvenih ved z gosti, ki smo jo naslovili »Zdravstveni študijski programi na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog«.

 

Usmeritve za predstavitve del študentov 

Prosimo, da z vsake fakultete/visoke šole predlagate štiri prispevke študentov, ki so usmerjeni v elemente profesionalizacije, kot so izobraževanje, poklicna etika, spremljanje kakovosti in varnosti, razvoj klinične prakse, raziskovanje in na dokazih podprta praksa. 


Usmeritve za okroglo mizo

Predlagajte enega diplomanta, ki bo sodeloval na okrogli mizi, usmerjeni v razpravo o povezavah med znanji, kompetencami in sposobnostmi, ki jih študenti dobijo v okviru izobraževalnega procesa, in pričakovanji kliničnih okolij ter potrebami zdrave in bolne populacije danes in v prihodnosti. 

Če boste imeli v času dogodka na izmenjavi mednarodne študente, predlagamo, da jih povabite na dogodek.  

Časovnica za organizacijo dogodka

- do 20. 1. 2017 sporočiti kontaktno osebo fakultete/visoke šole in logotipe za promocijo dogodka;

- do 17. 2. 2017 sporočiti imena študentov, ki bodo sodelovali s predstavitvijo prispevka, sporočiti imena recenzentov in lektorjev prispevkov; 

- do 17. 2. 2017 sporočiti ime diplomanta, ki bo sodeloval na okrogli mizi; 

- do 31. 3. 2017 oddaja recenziranih in lektoriranih prispevkov na naslov center@fzab.si, ki so pripravljeni v skladu s posredovanimi navodili organizatorja; 

- do 21. 4. 2017 izpolniti spletno prijavo za udeležence dogodka (študente in visokošolske učitelje);

- do 21. 4. 2017 poslati nagovor dekana/dekanje in predsednika/predsednice Študentskega sveta;

- ostale informacije v zvezi z organizacijo dogodka sledijo. 

 

Na vaša vprašanja bo odgovarjala predstojnica Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo, mag. Saša Mlakar, ki je tudi odgovorna oseba za organiziranje dogodka. Dosegljivi smo na elektronskem naslovu center@fzab.si in telefonski številki 04 586 93 68.

 

Veselimo se srečanja z vami na Bledu. 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja
Danijela Đurić, predsednica Študentskega sveta
Urban Bole, predsednik Alumni kluba


Vljudno vabljeni!