06/02/2017

10. mednarodna znanstvena konferenca

  

Vabimo vas, da se aktivno udeležite 10. mednarodne znanstvene konference:

»Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja«,

 ki bo na Bledu, 8. in 9. junija 2017

Konferenca je namenjena predstavitvi aktualnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne zdravstvene obravnave v zaostrenih ekonomskih pogojih. Na konferenco so vabljeni tudi magistrski in doktorski študenti in njihovi mentorji.

Postanite del kakovostnega dogodka, ki vam omogoča promocijo vašega raziskovalnega dela in delitev vaših spoznanj z drugimi strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

 
Tematska področja: 
Razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline
Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave
Odziv zdravstvenih strok na aktualne zdravstvene potrebe družbe
Promocija zdravja
Vloga in pomen zdravstvenih strok v sodobni družbi
Znanje za izobraževanje v zdravstvenih vedah glede na nivoje izobraževanja 
Izboljšave in spremembe v zdravstveni obravnavi
Raziskovanje in na dokazih temelječe delo
Klinično raziskovanje – primeri izboljševanja prakse
Družba, zdravje in politika
 

Pomembni datumi: 

do 22. februarja 2017 poslati izvleček
do 28. februarja 2017 obvestilo o uvrščenih izvlečkih
do 31. marca 2017 oddaja prispevkov
do 18. aprila 2017 recenzije prispevkov
do 12. maja 2017 oddaja končnih prispevkov 
Informacije o kotizaciji: 
 
Aktivni udeleženci konference 150 €
Aktivni udeleženci konference – študenti RS  100 €
Aktivni udeleženci konference – študenti FZJ   75 €
Drugi udeleženci konference   200 € 
                           
vabimo vas, da se na konferenco prijavete preko spletne prijavnice. Enodnevene kotizacije ni. Več o prijavi in plačilu kotizacije za fizične in pravne osebe dobite na  center@fzab.si ali telefonsko 04 586 93 68.  
 
   
Vljudno vabljeni.
 
Sooblikujte znanje in odgovornost za kakovostno zdravstveno obravnavo. 
 
 
Dekanja 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
 
 

SPLETNA PRIJAVNICA