facebook linkedin blog

Pridružite se nam na informativnem dnevu za magistrski in doktorski študij

Magistrska študijska programa 2. bolonjske stopnje - Promocija zdravja (mag./2l.) in Zdravstvena nega (mag./2l.)
Doktorski študij 3. bolonjske stopnje - Zdravstvene vede
Več o projektih

Naši prednosti sta raziskovanje in razvoj!

NE SPREGLEJTE naših E-NOVIC in zanimivih člankov na našem BLOGU.